OBISK SREDNJE ŠOLE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR

OBISK SREDNJE ŠOLE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR

V sredo, 9. 11. 2022, smo učenci devetih razredov v okviru tehniškega dneva obiskali Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Maribor. Najprej smo se z vlakcem »Jurčkom« peljali po mestu, kjer sta nam dijakinji predstavili zanimivosti mesta Maribor. Potem smo šli na srednjo šolo, kjer smo imeli predstavitev programov in poklicev, ki jih izvajajo. Po zaključenem triletnem programu gastronom hotelir se lahko dijaki zaposlijo ali nadaljujejo šolanje v poklicno tehničnem izobraževanju. Izobražujejo pa tudi za štiriletni program, gastronomski turistični tehnik. Dijaki so nam poleg predstavitve pripravili tudi delavnico pečenja palačink in mešanja brezalkoholnih pijač. Na koncu pa so nas pogostili še s kosilom.

Dan je bil zanimiv in poučen.

Zapisala: Lucija Di Monte

Tradicionalni slovenski zajtrk

V petek, 18. 11. 2022, bomo izvedli tradicionalni slovenski zajtrk. Vsi učenci se zberete ob 8.25 v jedilnici, kjer se zapoje pesem čebelar. Zajtrk bo ob 8.30, za učence od 6. do 9. razreda v jedilnici, za učence od 1. do 4. razreda v matičnih učilnicah (izjemoma 2.c v U37, 4. a v U38).

Malica bo za učence predmetne stopnje po 2. šolski uri (10.10 – 10.30) v učilnicah, kjer ste imeli drugo šolsko uro pouk. Malico pridejo iskati dežurni učenci.

Od 10. 00 do 11.00 se bodo v jedilnici predstavili lokalni pridelovalci hrane za razredno stopnjo, zato bo razredna stopnja imela malico v matičnih učilnicah ob 10.30 uri.

Avtobus v šolo bo vozil po običajnem voznem redu.

Vabilo na starševski večer

Spoštovani starši,

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor vas vabi na starševski večer z naslovom Komunikacija med staršem in otrokom. 

V okviru starševskega večera bodo spregovorili o življenjskih pozicijah, iz katerih izhajamo pri komunikaciji o otrokom, o asertivnosti in načinih podajanja pohval in graj.

Vabljeni v četrtek, 17.11.2022 ob 17.00 uri v prostore Svetovalnega centra Maribor.

IZVAJALKA: Martina Kukovec, mag. psih., mediatorka.

Vljudno vabljeni!

 

Dostopnost